Meghívó a 2020. március 19-i Képviselő-testület ülésére

 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2020. március 19-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Nemzeti régióként indított polgári kezdeményezés
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 2. A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. Önkormányzati Területvédelmi Tartalékos Szolgálat vállalással kapcsolatos tájékoztatása (szóbeli előterjesztés)
  Előadók:               Lipták József alezredes és Rajos István zászlós
 4. Ingatlanhasználat biztosítása köznevelési feladatellátás céljából
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 5. Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 6. Végelszámolással kapcsolatos döntések
  /1. Az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolási eljárásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása
  /2. Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolási eljárásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása
  Előadó:                 Benkő Ferenc vezérigazgató
 7. Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
  Előadó:                 Józó Tamásné elnök
 8. A “Működő Mezgéért” Alapítvány 2019. évi támogatásának elszámolása
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 9. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 3. pályázati kategóriájában
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 10. Kivitelezés alatt álló projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. azonosító számú, “Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projekthez önerő biztosítása
  /2.TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, “Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projekthez önerő biztosítása
  /3. Orosháza, Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlan villamos energia igényéhez hálózatfejlesztésről és gyengeáramú hálózat kiépítéséről döntés
  /4. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú, “Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn tárgyú projekthez önerő biztosítása (eszközbeszerzés).
  Előadó:                  Molnár Béla alpolgármester
 11. TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00004 kódszámú, Napelemes park kialakítása Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
  Előadó:                 Molnár Béla alpolgármester
 12. „Földgáz beszerzése 24 hónapra” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 13. Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottságba tag választása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 15. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés IV. számú módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 16. Interpellációk

 + Előterjesztés (Bodóczi András)
 + Előterjesztés (Sebők Éva)

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/15. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 3. Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/11. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 4. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37 F/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 5. Orosháza, Bartók Béla u. 45/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 6. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. A/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 7. Orosháza, Bartók Béla u. 45/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 8. Orosháza, Tass u. 19. 4/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 9. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 10. Orosháza, Hegedűs István u. 23/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 11. Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. március 13.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux