Meghívó a 2020. február 27-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
február 27-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Orosházi Kórház részére 2019. évben nyújtott támogatás elszámolása, valamint 2020. évre vonatkozó támogatása
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása és a 2020. évre kötendő megállapodás elfogadása
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 4. Döntés az orosházi 6. számú tartósan betöltetlen fogorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

  + Kiegészítés

 5. Az Eötvös téri birkózócsarnokkal kapcsolatos további döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 6. Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 7. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester
 8. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 9. A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 10. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 11. Döntés az Alföld Gyöngye Szálloda és a hozzá tartozó vagyonelemek további üzemeltetéséről
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester

  + Kiegészítés

 12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 13. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 14. „Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében” pótmunkáival kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                 Molnár Béla alpolgármester
 15. Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                 Molnár Béla alpolgármester
 16. Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása és elszámolás elfogadása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 17. Interpellációk

+ Momentum előterjesztése

 

Zárt ülés keretében:

 1. OFKSE vezetésének tájékoztatója
  (Szóbeli előterjesztés) Előadó:                 OFKSE vezetése

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. február 21.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux