Meghívó a 2021. augusztus 9-i Képviselő-testület rendkívüli ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését
2021. augusztus 09-én (hétfő) 15.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1.  „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 3. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt  ülés keretében:

 

 1. Orosháza tulajdonát képező víziközmű-vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. augusztus 5.

 

Tisztelettel:

     Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux