Meghívó a 2021. augusztus 9-i Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
augusztus hó 9-én (hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Zárt  ülés keretében:

 

 1. Orosháza tulajdonát képező víziközmű-vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 3. Országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítésére irányuló pályázat benyújtása
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 4. Pályázat benyújtása zártkertek megközelítését szolgáló infrastruktúra kialakítására
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 5. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. augusztus 5.

Tisztelettel:

 

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux