Meghívó a 2021. augusztus 9-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló bizottság rendkívüli ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
augusztus hó 09-én (hétfő) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

  1. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
    Előadó:               Bojtor István alpolgármester
  2. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
    Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
  3. Egyebek 

 

Zárt  ülés keretében:

 

  1. Orosháza tulajdonát képező víziközmű-vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében
    Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztés írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. augusztus 5.

 

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux