Meghívó a 2021. december 20-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2021. december hó 20-án (hétfő) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 • Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 •  A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 •  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. Közművelődési feladatellátás támogatása
  2. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Fürdő üzemeltetés 2021. évi támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  2. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre
  3. Fürdő üzemeltetésének támogatása
  Előadó:                   Bojtor István alpolgármester
 • OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
  2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • 59/2021. (XI.24.) TKB. határozat módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

 • Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                Dr. Burai Mihály jegyző

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. december 16.

 

 

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux