Meghívó a 2021. december 21-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2021. december 21-én (kedd) 08.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása
  1. Településszerkezeti terv módosítása
  2. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Tulajdonosi hozzájárulás a Gyulai Szakképzési Centrum részére a Fényes Okos Iskolák Program megvalósítására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Feladat-ellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Belső ellenőrzés 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2022. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés Önkormányzat részvételéről a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Orosháza Város közigazgatási területén tervezett autóbuszvárók, mint felépítmények cseréje
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Pályázat benyújtásának jóváhagyása az Országos Bringapark Program keretében BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítására
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Paintball Orosházán – bérleti lehetőség biztosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  Közművelődési feladatellátás támogatása
  Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésnek támogatása
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 • Fürdő üzemeltetés 2021. évi támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  2. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2022. évre
  3. Fürdő üzemeltetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi I-II. havi finanszírozása
  1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
  2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 • Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 • Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

 • Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                        Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                        Dr. Burai Mihály jegyző

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. december 16.

 

Tisztelettel:

 

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux