Meghívó a 2021. július 12-i Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2021. július hó 12-én (hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái kivitelezést érintő döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 4. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, mint Kedvezményezett 2019. I. negyedévi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 5. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 “Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos döntés
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
 6. Pályázat benyújtása a Téglagyári út felújítása tárgyában
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, illetve Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
  Dávid Zoltán polgármester
 8. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 10. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 11. Kútmúzeummal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 12. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 13. A Pénzügyi Bizottság 2021. év II. félévi munkaterve
  Előadó Kovács Péter bizottsági elnök
 14. Döntés a Humán Szolgáltató Központ beszámolója elfogadásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 15. Tájékoztatók (szóbeli előterjesztés)
  /1. TOP beruházásokról szóló tájékoztatás
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
  /2. Gyopárosfürdő működéséről szóló tájékoztatás
  Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 16. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux