Meghívó a 2021. július 14-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2021. július 14-én (szerda) 8.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái kivitelezést érintő döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 4. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, mint Kedvezményezett 2019. I. negyedévi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 5. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 “Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos döntés
  Előadó: Molnár Béla alpolgármester
 6. Pályázat benyújtása a Téglagyári út felújítása tárgyában
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint egyes közigazgatási szabályszegések szankcióit tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 8. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 9. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 10. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, illetve Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
  Dávid Zoltán polgármester
 11. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 12. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 13. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 14. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 15. Kútmúzeummal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 16. /1. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2020/2021. nevelési évről
  /2. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 17. Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről és azok végrehajtásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 18. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 19. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 20. Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux