Meghívó a 2021. szeptember 22-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2021. szeptember hó 22-én (szerda) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés az Orosháza 2022-2036 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. „VEF-2019-40 egyedi támogatás azonosítójú (kódszámú), Viziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
 3. Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
  Előadó:                      Jozó Tamásné bizottsági elnök
 4. Döntés helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Egyházakkal kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 8.  „Villamos energia beszerzése 2022. március 1. – 2024. február 29. közötti időszakra” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 12. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 13. Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                     Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 14. Sportszervezetek évi elszámolásaival és 2021. évi sporttámogatási kérelmeivel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Lövei Ferenc bizottsági elnök
 15. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza, Hegedűs István u. 21/A. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 3. Orosháza, Bartók Béla u. 39/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 5. Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 6. Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 7. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                   Bojtor István alpolgármester

 

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. szeptember 17.

 

 

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux