Meghívó a 2021. szeptember 22-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2021. szeptember hó 22-én (szerda) 10.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés az Orosháza 2022-2036 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. „VEF-2019-40 egyedi támogatás azonosítójú (kódszámú), Viziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
 3. Döntés ellátási szerződés megkötéséről gyermekek átmeneti otthona feladatellátás vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletének, illetve az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Döntés helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 6. Javaslat felügyelő bizottsági tagok újraválasztására, alapszabály módosítására
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 7. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

  /2.     OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
  Előadó:                      Irimiás László ügyvezető

 10. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. Egyebek

 

 

Zárt  ülés keretében:

 

 • Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztés írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. szeptember 17.

 

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux