Meghívó a 2021. szeptember 23-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 8.30 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
 meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Döntés az Orosháza 2022-2036 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. „VEF-2019-40 egyedi támogatás azonosítójú (kódszámú), „Viziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
 3. Döntés ellátási szerződés megkötéséről gyermekek átmeneti otthona feladatellátás vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletének, illetve az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
  Előadó:                      Jozó Tamásné bizottsági elnök
 6. Döntés helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 7. Egyházakkal kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 9. Pályázat benyújtása a Darvas József Irodalmi Emlékház felújításának támogatására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 11. Javaslat felügyelő bizottsági tagok újraválasztására, alapszabály módosítására
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 12. „Villamos energia beszerzése 2022. március 1. – 2024. február 29. közötti időszakra” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésekre
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 15. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 16. OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  /2.     OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
  Előadó:                      Irimiás László ügyvezető
 17. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 18. „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 19. Interpellációk

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza, Hegedűs István u. 21/A. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 3. Orosháza, Bartók Béla u. 39/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 5. Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 6. Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                   Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 7. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                   Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2021. szeptember 17.

                    Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux