Meghívó a 2022. augusztus 24-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2022. augusztus 24-én (szerdán) 09.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • Bizottsági struktúra változás
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Döntés hitelfelvételről
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • A településképi arculati kézikönyv, és a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015.(111.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (11.08.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VII.3.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
 • Haszonbérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • Tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában álló Orosháza, belterület, 971. hrsz.ú természetben Orosháza, Előd u. 17. szám alatt található ingatlanon, az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén konténer tantermek telepítéséhez
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívásra benyújtandó pályázat költségvetésének és tartalmának módosítása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra benyújtandó pályázat költségvetésének és tartalmának módosítása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • Szobor áthelyezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Bojtor István alpolgármester
 • Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2022. augusztus 19.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux