Meghívó a 2022. december 14-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2022. december hó 14-én (szerda) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • Sportszervezetek által használt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosháza, Dózsa György utca 1. – Erostyák Zoltán Ökölvívó és Szabadidősport Sportegyesület, Orosháza, Fürdő utca 5. – asztaltenisz
  Előadó:           Bojtor István alpolgármester
  Orosháza, Könd utca 1.
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatási összegének elszámolása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Döntés a 7. számú betöltetlen háziorvosi körzet 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig helyettesítéssel történő feladat ellátásáról, valamint Orosháza Város Önkormányzata szándéknyilatkozata arról, hogy a jövőben Dr. Alzubi Ali főorvossal a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátása érdekében, feladat-ellátási szerződést kíván kötni
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés 2023. évre likviditást biztosító hitelről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tagdíjának meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • Önkormányzati elismerések és adományok nyújtása az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a mentőállomás részére
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés Önkormányzat részvételéről a 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 • Egyes állami tulajdonban álló orosházi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre
  Előadó:           Benkő Ferenc vezérigazgató
 • Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Egységes Szociális Központ 2023. évi nyersanyagnormáinak meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Egyebek
 • Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Kovács Péter Bizottsági elnök

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. december 08.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux