Meghívó a 2022. december 14-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2022. december hó 14-én (szerdán) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • Sportszervezetek által használt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosháza, Dózsa György utca 1. – Erostyák Zoltán Ökölvívó és Szabadidősport Sportegyesület, Orosháza, Fürdő utca 5. – asztaltenisz
  Előadó:           Bojtor István alpolgármester
  Orosháza, Könd utca 1.
  Előadó:           Dávid Zoltán polgármester
 • Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 2022/2023. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatási összegének elszámolása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi programjának II. felülvizsgálata
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre
  Előadó:           Benkő Ferenc vezérigazgató
 • Justh Zsigmond Városi Könyvtár, valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 • Ingatlanhasználattal kapcsolatos döntések
  /1.) Döntés az orosházi piac és vásárcsarnok fenntartására megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról
  /2.) Döntés az Orosháza Előd utca 17. sz. alatti, 971.hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosításáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A Fürdő utca 5. sz. alatti ingatlan helyiséghasználatának közös megegyezéssel történő megszüntetése
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 • Egyebek
 • Távolmaradások minősítése
  Előadó:                      Lövei Ferenc bizottsági elnök

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. december 8.

 

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux