Meghívó a 2022. december 14-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakolró Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2022december hó 14-én (szerdán) 10.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Belső ellenőrzés 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2023. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tagdíjának meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • Egyes állami tulajdonban álló orosházi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 • Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 • Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre
  Előadó:           Benkő Ferenc vezérigazgató
 • Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Ingatlanhasználattal kapcsolatos döntések
  /1.) Döntés az orosházi piac és vásárcsarnok fenntartására megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról
  /2.) Döntés az Orosháza Előd utca 17. sz. alatti, 971.hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosításáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Egyebek
 • Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla bizottsági elnök

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. december 8.

 

 

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux