Meghívó a 2022. december 15-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2022. december 15-én (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Sportszervezetek által használt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  I. Orosháza, Dózsa György utca 1. – Erostyák Zoltán Ökölvívó és Szabadidősport Sportegyesület, Orosháza, Fürdő utca 5. – asztaltenisz
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
  II. Orosháza, Könd utca 1.
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 2. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 2022/2023. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 4. Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatási összegének elszámolása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 5. Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi programjának II. felülvizsgálata
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. Döntés a 7. számú betöltetlen háziorvosi körzet 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig helyettesítéssel történő feladat ellátásáról, valamint Orosháza Város Önkormányzata szándéknyilatkozata arról, hogy a jövőben Dr. Alzubi Ali főorvossal a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátása érdekében, feladat-ellátási szerződést kíván kötni
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 7. Döntés 2023. évre likviditást biztosító hitelről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Belső ellenőrzés 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2023. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tagdíjának meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 10. A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Önkormányzati elismerések és adományok nyújtása az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a mentőállomás részére
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 14. Döntés Önkormányzat részvételéről a 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 15. Egyes állami tulajdonban álló orosházi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 16. OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 17. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 18. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  I. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  II. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
 19. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 20. Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 21. Justh Zsigmond Városi Könyvtár, valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 22. Ingatlanhasználattal kapcsolatos döntések
  /1.) Döntés az orosházi piac és vásárcsarnok fenntartására megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról
  /2.) Döntés az Orosháza Előd utca 17. sz. alatti, 971.hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosításáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 23. Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 24. Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 25. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 26. Egységes Szociális Központ 2023. évi nyersanyagnormáinak meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 27. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 28. A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 29. A Fürdő utca 5. sz. alatti ingatlan helyiséghasználatának közös megegyezéssel történő megszüntetése
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 30. Interpellációk
 31. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. december 8.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux