Meghívó a 2022. február 14-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2022. február hó 14-én (hétfőn) 10.30 órakor
a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjárművek térítésmentes használatba adására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. A polgármester, a főállású alpolgármesterek illetményének, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 4.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Vételi ajánlat a Nyárfa utca 35. szám alatti ingatlanra
  Előadó:                                  Molnár Béla alpolgármester
 6. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 7. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2021. évi gyakorlásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló rendelet IV. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 10. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 11. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívásra
  (Az előterjesztés később kerül postázásra)
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 12. A polgármester és a főállású alpolgármesterek 2022. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Németh Béla bizottsági elnök
 14. Egyebek

 

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjához tartozó elő­terjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthető.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. február 10.

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux