Meghívó a 2022. február 15-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2022. február 15-én (kedden) 09.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Prizma Junior Kft. beszámolója a diákétkeztetés tapasztalatairól
  (Szóbeli előterjesztés)
  Előadó:                      Boros Attila vezérigazgató-helyettes
 2. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 4. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjárművek térítésmentes használatba adására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 5. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi beszámolójának és a 2022. évre kötendő megállapodásának elfogadása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 6. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója és 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Oravecz Nóra alpolgármester
 7. A polgármester, a főállású alpolgármesterek illetményének, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 8.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Vételi ajánlat a Nyárfa utca 35. szám alatti ingatlanra
  Előadó:                                  Molnár Béla alpolgármester
 10. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11.  Orosháza Város Önkormányzata fenntartásában működő Egységes Szociális Központ bölcsődei ellátást nyújtó intézményeiben, nyári nyitvatartási rend meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 12. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2021. évi gyakorlásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Orosháza Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló rendelet IV. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 15. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 16. Pályázat benyújtása a belterületi utak felújítása tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 17. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 18. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 19. Pályázatok benyújtása TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció és TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 20. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívásra
  (Az előterjesztés később kerül postázásra)
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 21. Interpellációk

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. február 10.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux