Meghívó a 2022. február 14-i Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2022. február hó 14-én (hétfőn) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjárművek térítésmentes használatba adására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi beszámolójának és a 2022. évre kötendő megállapodásának elfogadása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. A polgármester, a főállású alpolgármesterek illetményének, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 6. Vételi ajánlat a Nyárfa utca 35. szám alatti ingatlanra
  Előadó:                      Molnár Béla alpolgármester
 7. Orosháza Város Önkormányzata fenntartásában működő Egységes Szociális Központ bölcsődei ellátást nyújtó intézményeiben, nyári nyitvatartási rend meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2021. évi gyakorlásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló rendelet IV. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 10. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 11. Pályázat benyújtása a belterületi utak felújítása tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 12. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 13. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 14. Pályázatok benyújtása TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció és TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 15. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívásra
  (Az előterjesztés később kerül postázásra)
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 16. A Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkaterve
  Előadó:                      Kovács Péter bizottsági elnök
 17. Döntés a Dr. Bozó Szilvia és Társai Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság megbízási szerződésének, mint feladat-ellátási szerződés módosításáról (orosházi 7. számú fogorvosi körzet)
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 18. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. február 10.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux