Meghívó a 2022. május 30-i Pénzügyi Bizottság ülésére


Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2022. május hó 30-án (Hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2021. évi tevékenységéről
  Előadó:                     Bogárné Kiss Ildikó igazgató
  /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2021. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
  /3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
 • A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft – Beszámoló 2021. év
  2. 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
  3. Petőfi Művelődési Központ – Rendezvény-és költségvetési terv 2022. év
  4. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2021. év
  5. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Üzleti terv 2022
  6. Orosháza, Rendezvénytér -Beszámoló

Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester

 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2021. évi teljesülésének pénzügyi-és szakmai beszámolója
  2. A Zrt. 2021. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  3. A Zrt. 2022. évi üzleti terve
  4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató

 • Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
  2. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Adónem áttérés miatti üzleti évet záró (2021.02.01 -2021.12.31.)
  3. 2021. évi adózott eredmény felhasználása
  4. 2022. évi üzleti és szakmai terv

Előadó:                       Nánási János ügyvezető

 • Az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
  2. A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló
  3. Egyszerűsített éves beszámoló a 2021. június 2. – 2021. december 31. közötti időszakról
  4. A Kft 2022. évi üzleti terve

Előadó:                       Irimiás László ügyvezető

 • Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség, Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos, 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről
  Előadó:                    Bojtor István alpolgármester
 • A VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2021. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról, valamint az ellátási szerződés módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Többletforrás igénylése a TOP-1.2.1-16 Orosháza – Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról
  Előadó                        Oravecz Nóra alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtási rendelet
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • OMTK-ULE 1913 sportszervezet elszámolása és átcsoportosításra vonatkozó kérelmének elbírálása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Többletforrás biztosítása a Báthory utcai parkoló építés kapcsán
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044. azonosító számú projekt közbeszerzési feladatai tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú projekt közbeszerzési feladatai tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0414/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása és kijelölése értékesítésre
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Az Orosháza 7502/2. hrsz. ingatlan és az Orosháza, 7844/2. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a ”LONA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint alkalmazottja Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 10. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Döntés a “ENI-MEDICAL” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 11. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagai feltöltésre kerültek az Orosháza Város weboldalára. Az ülés nyilvános napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról PDF fájl formátumban letölthetőek.

Az ülés nyilvános és zárt napirendjei a jelszavas linkről letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2022. május 26.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux