Meghívó a 2022. március 10-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselö-testülete soron következő ülését
2022. március 10-én (csütörtökön) 09.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Tájékoztató az Oktatási Kerekasztal munkájáról
  (Szóbeli előterjesztés)
  Előadó:                      Dr. Blahó János igazgató
 2. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző, OEVI vezető
 3. Orosháza Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 5. A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
  Bohák János tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
 6. Az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatási szerződésének módosítása
  Előadó:                      Bojtor István alpolg ármester
 7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat­ellátási szerződés teljesítéséről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. A Magyar Pünkösdi Egyház Intézménye a Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhái szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés 2021. évben való teljesítéséről, valamint új ellátási szerződés módosítása fenntartói jog átadása okán
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 10. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 11. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívásra
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 12. Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP- 3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában
  Előadó:                      Molnár Béla alpolgármester
 13. Közterület elnevezésének megváltoztatása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  Előadó:                          Dávid Zoltán polgármester
 2. A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. által benyújtott részletfizetési kérelem elbírálása
  Előadó:                          Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza, Kakasszék tanya 2/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                          Dr. Burai Mihály jegyző
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                          Dr. Burai Mihály jegyző

Az előterjesztések írásos anyagai feltöltésre kerültek az Orosháza Város weboldalára.

Az ülés nyilvános napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról PDF fájl formátumban letölthetőek.

Az ülés nyilvános és zárt napirendjei a mellékelt jelszavas linkről letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2022. március 4.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux