Meghívó a 2023. április 26-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2023. április hó 26-án (szerdán) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Orosháza Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. A Humán Szolgáltató Központtal kötött ellátási szerződés módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. Beszámoló a 2022. évi közfoglalkoztatásról
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 4. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 6. Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Döntés Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a szolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek számának csökkentéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. A települési önkormányzatok rendkívüli támoga­tására vonatkozó igény benyújtása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező gépjárművekkel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 10. Többletfedezet nyújtása a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószámú pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. Az Ady Endre utca 9. sz. alatti társasház felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 12. Egyebek
 13. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Kovács Péter elnök

 

 

Zárt ülés keretében:

 • Döntés az Orosháza Város Önkormányzata Egységes Szociális Központ ellátottjainak térítési díjának méltányossági kérelmeiről
  Előadó:                        Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. április 21.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux