Meghívó a 2023. április 27-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2023. április 27-én (csütörtökön) 09.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
 meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Orosháza Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. A Kodolányi János Egyetem által használt ingatlan funkció kibővítéséről való döntés
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 3. Bírósági ülnökválasztás 2023.
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. A Humán Szolgáltató Központtal kötött ellátási szerződés módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 5. Beszámoló a 2022. évi közfoglalkoztatásról
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 6. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 11. Döntés Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a szolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek számának csökkentéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 12. A települési önkormányzatok rendkívüli támoga­tására vonatkozó igény benyújtása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 13. Orosháza Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező gépjárművekkel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 14. Többletfedezet nyújtása a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószámú pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 15. Az Ady Endre utca 9. sz. alatti társasház felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 16. Interpellációk
 17. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. E/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                        Püspöki –Sinka Edit osztályvezető
 2. Közérdekű lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
  Előadó:                        Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. április 21.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux