Meghívó a 2023. augusztus 30-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2023. augusztus hó 30-án (Szerdán) 09.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 • LED-es közvilágítás megvalósítása közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges fedezet biztosítása
  Előadó:           Dávid Zoltán polgármester
 • Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Elektromos kerékpárkölcsönző állomások és kerékpárok üzemeltetése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg elszámolásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A védőnői ellátás változásával összefüggően, Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 azonosítószámú, „Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” című projekt zárásához szükséges döntés meghozatala
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló rendelet II. számú módosítása és kapcsolódó döntés meghozatala
  /1. Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. reorganizációs terv elfogadásáról való döntés
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
  /2. Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló rendelet II. számú módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester, Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5569. hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Döntés Dr. Soós Tibor egyéni vállalkozó háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet)
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • TOP-3-2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • TOP pályázatokhoz fedezet biztosítása
  /1. A TOP-3.1.1-16-BS-2017-00008 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  /2. A TOP-3.1.1-16-BS-2017-00009 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • A Humán Szolgáltató Központ beszámolója a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás 2023. év I. féléves tevékenységéről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára pályázatai a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma pályázati felhívásaira
  Előadó:                       Buzai Csaba igazgató
 • Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma pályázatai a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának pályázati felhívásaira
  Előadó:                       Józó Tamásné múzeumigazgató
 • Orosháza Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodája pályázata a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére
  Előadó:                       Németh Gabriella óvodavezető
 • Egyebek
 • Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Kovács Péter elnök

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. augusztus 25.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux