Meghívó a 2023. december 19-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2023. december hó 19-én (kedden) 11.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre, jelzálogjog átvezetése, valamint jelzálogjog bejegyzések törlése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. Belső ellenőrzés 2024-2027. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2024. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 5. A Képviselő-testület 2024. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének IV. számú módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 7. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. 2023. évi közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez támogatás biztosítása
  /2.2024. évi közszolgáltatási szerződés I.-II. havi finanszírozás biztosítása
  /3.Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetési szerződéséhez kapcsolódóan I-II. havi finanszírozás biztosítása
  Előadó:                       Lati Tímea ügyvezető
 8. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  /2. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2024. évre
  /3. Fürdő üzemeltetés 2024. év eleji támogatása
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
 9. OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi I. II. havi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 10. OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi I-II. havi finanszírozása
  /1. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
  /2. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása
  Előadó:                      Irimiás László ügyvezető
 11. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Egyebek
 14. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla Bizottság elnöke

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. december 15.

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux