Meghívó a 2023. február 14-i Pénzügyi bizottsági ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2023. február hó 14-én (kedd) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 • Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2022. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, és a 2023. évre kötendő megállapodás elfogadása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Döntés az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2022. évi gyakorlásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester, és a bizottságok elnökei
 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • László Elek Kórház és Rendelőintézettel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.) Döntés a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásáról
  /2.) Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg megállapítása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza, Juhász Gyula utcai 5097/1 hrsz-ú ingatlan cseréje
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése felhívásra
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Egyebek
 • Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Kovács Péter elnök

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. február 09.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux