Meghívó a 2023. február 15-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2023. február 15-én (szerdán) 13.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 2. Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2022. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, és a 2023. évre kötendő megállapodás elfogadása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 4. Döntés az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 5. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 6. Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2022. évi gyakorlásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester, és a bizottságok elnökei
 9. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 10. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Buzai Csaba igazgató
 11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum)
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 14. László Elek Kórház és Rendelőintézettel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.) Döntés a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásáról
  /2.) Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg megállapítása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 15. Orosháza, Juhász Gyula utcai 5097/1 hrsz-ú ingatlan cseréje
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 16. Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése felhívásra
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 17. Energiaválság okán lezárt önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 18. Interpellációk
 19. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

Zárt ülés keretében:

 1. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Püspöki-Sinka Edit osztályvezető

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

 

Orosháza, 2023. február 9.

 

 

Tisztelettel:

                                                                                                      Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux