Meghívó a 2023. február 15-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2023. február hó 15-én (szerdán) 10.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2022. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, és a 2023. évre kötendő megállapodás elfogadása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 3. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 4. Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 6. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2022. évi gyakorlásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester, és a bizottságok elnökei
 7. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Buzai Csaba igazgató
 8. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Alapító Okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Múzeum)
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 10. Energiaválság okán lezárt önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Püspöki –Sinka Edit osztályvezető
 12. Egyebek
 13. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Lövei Ferenc bizottsági elnök

 

Zárt ülés keretében:

 1. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Püspöki-Sinka Edit osztályvezető

 

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. február 9.

 

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux