Meghívó a 2023. január 18-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésre

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2023. január hó 18-án (szerdán) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos elszámolás elfogadásáról
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) Az Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság 2023. évi munkaterve
Előadó: Németh Béla elnök

5.) A polgármester és a főállású alpolgármesterek 2023. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) Egyebek

7.) Távolmaradások minősítése
Előadó: Németh Béla Bizottság elnöke

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. január 12.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux