Meghívó a 2023. májua 31-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2023. május 31-én (szerdán) 09.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 2. Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása
  1. Településszerkezeti terv részleges módosítása
  2. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítás
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 3. Az Egységes Szociális Központtal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
  /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntések
  I. A köztemetői feladatellátásra 2022. évre biztosított összeg felhasználásának átcsoportosítása
  II. A köztemetői feladatellátásra 2022. évre biztosított összeg elszámolása
  III. A köztemetői feladatellátásra 2023.01.01-2023.07.15. időszakra biztosított összeg felhasználási céljainak meghatározása
  IV. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 5. Helyiséghasználat biztosítása a Jézus Szíve Plébánia részére
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. A Nagy Gyula Területi Múzeum 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Józó Tamásné igazgató
 7. Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
  /2.        2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg                 (2022.01.01-2022.12.31.)
  /3.        2022. évi adózott eredmény felhasználása
  /4.         2023. évi üzleti terv
  Előadó:                       Nánási János Tibor ügyvezető
 8. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.       Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft – Beszámoló 2022. év
  /2.        2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános           üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
  /3.        Petőfi Művelődési Központ – Rendezvény-és költségvetési terv 2023. év
  /4.        Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2022. év
  /5.        Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Turisztikai szezon és                        költségvetési tervezet 2023.
  /6.        Orosháza, Rendezvénytér – Beszámoló
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 9. Az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló
  /2.         A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2022. évi           beszámoló
  /3.        Egyszerűsített éves beszámoló a 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakról
  /4.        A Kft. 2023. évi üzleti terve
  Előadó:                      Irimiás László ügyvezető       
 10. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi                 teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  /2.        A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  /3.        A Zrt. 2023. évi üzleti terve
  /4.         A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója
  /5.         Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Benkő Ferenc vezérigazgató
 11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének        módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 14. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
   Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 15. A 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 16. Békés Vármegyei Önkormányzat konzorciumi partnerségével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 17. Pályázat benyújtása LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” projekt keretében a Vízgyűjtő Pályázati Program felhívásra
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 18. Interpellációk
 19. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

 • Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. május 25.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux