Meghívó a 2023. május 30-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2023. május hó 30-án (kedden) 10.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 2. Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása
  I. Településszerkezeti terv részleges módosítása
  II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 3. Az Egységes Szociális Központtal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi tevékenységéről
  Előadó:                       Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
  /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének        módosítása
   Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
   Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 6. Konzorciumi együttműködési megállapodások közös megegyezéssel történő megszűntetése, konzorciumi partner cseréje TOP_PLUSZ pályázatok megvalósításához kapcsolódóan
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 7. Pályázat benyújtása LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” projekt keretében a Vízgyűjtő Pályázati Program felhívásra
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítésére irányuló pályázat benyújtása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 9. Egyebek
 10. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Kovács Péter elnök

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. május 25.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux