Meghívó a 2023. május 30-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2023. május hó 30-án (kedden) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása
  I. Településszerkezeti terv részleges módosítása
  II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 2. Az Egységes Szociális Központtal kapcsolatos döntések meghozatala
  /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
  /2.        2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg (2022.01.01-2022.12.31.)
  /3.        2022. évi adózott eredmény felhasználása
  /4.         2023. évi üzleti terv
  Előadó:                       Nánási János Tibor ügyvezető
 4. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.       Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft – Beszámoló 2022. év
  /2.        2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános           üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
  /3.        Petőfi Művelődési Központ – Rendezvény-és költségvetési terv 2023. év
  /4.        Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2022.                   év
  /5.        Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Turisztikai szezon és költségvetési tervezet 2023.
  /6.        Orosháza, Rendezvénytér – Beszámoló
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 5. Az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló
  /2.         A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2022. évi           beszámoló
  /3.        Egyszerűsített éves beszámoló a 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakról
  /4.        A Kft. 2023. évi üzleti terve
  Előadó:                      Irimiás László ügyvezető
 6. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1.        A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi                 teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  /2.        A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  /3.        A Zrt. 2023. évi üzleti terve
  /4.         A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója
  /5.         Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Benkő Ferenc vezérigazgató
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének        módosítása
   Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
   Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 10. A 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 11. Egyebek
 12. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla Bizottság elnöke

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag letölthető a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. május 25.

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux