Meghívó a 2023. november 29-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésre

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2023. november hó 29-én (szerdán) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 2. Önkormányzati lakások lakbér felülvizsgálata
  /1.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  /2.) Lakbérfizetés módjának megváltoztatása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 3. Ingyenes lakossági LED-csere programban történő részvétel
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 5. Orosháza, 0654/1 hrsz.-ú kivett út biztosítása kiképzési feladatok végrehajtásához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. A Schola Humanitatis Alapítvány 2023/2024. évi programjának támogatása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel megkötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbításáról, valamin döntés pályázati eljárás hirdetményének közzétételéről tárgyában hozott 188/2023. (X.19.) K.t. határozatának hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 8. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának téli nyitvatartási rendjével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Németh Gabriella óvodavezető
 9. Egyebek
 10. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                      Lövei Ferenc bizottsági elnök

 

Zárt ülés keretében:

 1. Közérdekű bérlőkijelölés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás bérleti szerződésének megkötéséhez való hozzájárulás különös méltánylást igénylő eset okán
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
  Előadó:                      Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. november 24.

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux