Meghívó a 2023. november 29-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2023. november hó 29-én (szerdán) 11.45 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 2. A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 3. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 4. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 5. A Rákóczitelepi Sportpálya térítésmentes használatának biztosítása az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub részére
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 6. Önkormányzati lakások lakbér felülvizsgálata
  /1.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  /2.) Lakbérfizetés módjának megváltoztatása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 9. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 10. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel megkötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbításáról, valamin döntés pályázati eljárás hirdetményének közzétételéről tárgyában hozott 188/2023. (X.19.) K.t. határozatának hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 11. Egyebek
 12. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla Bizottság elnöke

 

Zárt ülés keretében:

 1. Telekhatár-rendezéssel egybekötött ingatlanvásárlás
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. november 24.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux