Meghívó a 2023. október 18-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2023. október hó 18-án (Szerdán) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Döntés a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-vel megkötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbításáról, valamint döntés pályázati eljárás hirdetményének közzétételéről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 2. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. Városrendészettel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  /2. Térfigyelő-kamerahálózat kiépítéséről és Városrendészeti Kerekasztal felállításáról való döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. Az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. részére ingatlanhasználat biztosítása, a mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 5. Orosháza város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései cégadatok módosításáról
  /1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. könyvvizsgáló megbízása
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
  /2. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. könyvvizsgáló megbízása, felügyelő bizottsági tagok megbízása és telephely módosítás
  Előadó:                       Irimiás László ügyvezető
 6. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 7. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Egyebek
 9. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla Bizottság elnöke

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Elővásárlási jogról való lemondás az orosháza, 5660 hrsz.ú, Hegedűs István u. 5660 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannak a Molnár Gyuláné és Kovács Sándorné tulajdonában álló összesen 2464/3964-ed tulajdoni hányad adásvétele vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. október 13.

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux