Meghívó a 2023. október 19-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2023.október 19-én (csütörtökön) 9.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-vel megkötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbításáról, valamint döntés pályázati eljárás hirdetményének közzétételéről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 2. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületből való kilépés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 4. A Schola Humanitatis Alapítvány 2022/2023. évi Tehetséggondozó Programjának elszámolása és 2023/2024. évi programjának támogatása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 5. Energetikai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás és szükséges döntések meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. Értéktár bizottsági tag megbízásának visszavonása, Szervezeti- és Működési Szabályzat jóváhagyása
  /2. Beszámoló az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról
  Előadó:                       Józó Tamásné bizottsági elnök
 7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Városrendészettel kapcsolatos döntések meghozatala
  /1. Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  /2. Térfigyelő-kamerahálózat kiépítéséről és Városrendészeti Kerekasztal felállításáról való döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 9. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet székhelyintézménye és a gyopárosi rehabilitációs központ közötti buszjárattal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. Az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. részére ingatlanhasználat biztosítása, a mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. Orosháza város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései cégadatok módosításáról
  /1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. könyvvizsgáló megbízása
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
  /2. OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. könyvvizsgáló megbízása, felügyelő bizottsági tagok megbízása és telephely módosítás
  Előadó:                       Irimiás László ügyvezető
 12. A Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola biztonságos fennmaradását célzó támogatás biztosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 13. Döntés az Orosháza Városi Tenisz Klub kérelméről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 14. EGY MÁS jövőÉRT Alapítvány visszatérítendő támogatás iránti kérelme
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 15. Orosháza Város Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző, HVI vezető
 16. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 17. Hatósági jelzés nélküli és üzemképtelen gépjárművek által előidézett közterületi parkolóhelyek tehermentesítése
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 18. Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Egyesület 1913 sportszervezet elszámolása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 19. /1 Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 20. Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2023. I. félévére biztosított összeg elszámolásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos 2023. II. félévre vonatkozó támogatási kérelméről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 21. Interpellációk
 22. Távolmaradás minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 1. Közérdekű bérlőkijelölés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Elővásárlási jogról való lemondás az orosháza, 5660 hrsz.ú, Hegedűs István u. 5660 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannak a Molnár Gyuláné és Kovács Sándorné tulajdonában álló összesen 2464/3964-ed tulajdoni hányad adásvétele vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2023. október 13.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux