Meghívó a 2024. február 12-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2024. február 12-én (hétfőn) 13.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 3. Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 4. A Békés Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadása és a 2024 évre kötendő megállapodás elfogadása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 5. A Rákóczitelepi Sportpályának az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub részére történő térítésmentes használatának biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 6. Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati ingatlan telephelyként/fióktelepként történő használatához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2023. évi gyakorlásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
 9. Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 10. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel megkötött 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint döntés a 2024. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 12. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve
  Előadó:                       Buzai Csaba igazgató
 13. A Városi kulturális intézmények vezetőinek munkabér felülvizsgálata
  /1.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
  /2.) Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum Igazgatójának és az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatójának munkabérével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 14. Orosháza Város Önkormányzata fenntartásában működő Egységes Szociális Központ bölcsődei ellátást nyújtó  intézményeiben, nyári nyitvatartási rend meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 15. Önkormányzati lakások és helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatala
  I. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  II. Lakbérfizetés módjának felülvizsgálata
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 16. Interpellációk
 17. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 1. Közérdekű bérlőkijelölés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2024. február 7.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux