Meghívó a 2024. február 12-i Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2024. február hó 12-én (hétfőn) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos elszámolás elfogadásáról
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 3. A Rákóczitelepi Sportpályának az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub részére történő térítésmentes használatának biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 4. Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati ingatlan telephelyként/fióktelepként történő használatához
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 5. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2023. évi gyakorlásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének és hozzá kapcsolódó döntések elfogadása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 7. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 8. A Városi kulturális intézmények vezetőinek munkabér felülvizsgálata
  /1.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
  /2.) Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum Igazgatójának és az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatójának munkabérével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 9. Önkormányzati lakások és helyiségekkel kapcsolatos döntések meghozatala
  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  Lakbérfizetés módjának felülvizsgálata
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 10. Az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat Gyakorló Bizottság 2024. évi munkaterve
  Előadó:                      Németh Béla elnök
 11. Egyebek
 12. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Németh Béla Bizottság elnöke

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2024. február 7.

 

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux