Meghívó a 2024. március 14-i Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2024. március 14-én (csütörtökön) 11.30 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2023. II. félévére biztosított összeg elszámolásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos 2024. évre vonatkozó támogatási kérelméről
  Előterjesztő:             Bojtor István alpolgármester
 4. Hozzájáruló nyilatkozat megadása a CSIKO-BOAT Sport Egyesület részére kézilabda sportcsarnok építése céljából, TAO pályázathoz
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 5. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 6. A Humán Szolgáltató Központ beszámolója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás 2023. évi szakmai tevékenységéről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 7. Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2023. évi feladat ellátásáról és finanszírozási összeg felhasználásáról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Javaslat az óvodatej programban való részvételről a 2024/2025 nevelési évben
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn projekt című TOP-2.1.2.-15-BS1-2016-00015 projekt azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Molnár Béla alpolgármester
 11. Intézményátszervezési javaslatok véleményezése
  Előadó:                      Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 12. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 14. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                      Dr. Burai Mihály jegyző
 15. Orosháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének V. módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 16. Javaslat a gyermekek védelméről szóló képviselő-testületi nyilatkozat elfogadására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 17. Interpellációk
 18. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. 5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35. szám 4. emelet 28. ajtószám alatti Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakás bérbeadására szociális helyzet alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. 5903 Orosháza, Kakasszék Tanya 2/8. ajtószám alatti Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakás bérbeadására szociális helyzet alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2024. március 08.

 

     Tisztelettel:

 

   Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux