Meghívó a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
szeptember hó 26-án (csütörtök) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében

 1. A Schola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 2. Döntés az Orosháza 2020-2034 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 3. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 4. Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Az Orosháza, Gyopárosi út 7722 helyrajzi szám alatt megépített 100 férőhelyes munkásszállással kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 6.  A Gyopárosi kerékpárúttal érintett nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 7. Többlettámogatási igény benyújtása a TOP-4.2.1-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. TOP-4.3.1-15 pályázat előkészítésének elszámolása és döntés TOP keretében benyújtandó (TOP-4.3.1-15 és TOP-5.2.1-15) pályázatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Döntés óvodákkal kapcsolatos további munkálatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. Orosházán megvalósuló mérnökképzés támogatása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester 
 11. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 12. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Nyilatkozatok elővásárlási jogokról
  /1. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásról az Orosháza, Teréz utca 3. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 25200/75600 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában
  /2. Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza belterület 1611/A. hrsz. alatt felvett Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1 tulajdoni tulajdoni illetősége vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Egyebek

 

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux