Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2017. december hó 19-én (kedd) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. évi felülvizsgálata
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. Az Orosházi 7505/9 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  2. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről
  3. Döntés vezérigazgatói javadalmazásról
  4. Orosháza Kártya 2017. évi előleg elszámolása
    Előadó:          Bojtor István alpolgármester

3.)          Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatásának, valamint a Pacsirta utcai ingatlanhasználat támogatásának elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.)          Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz.ú ingatlanból 122 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

6.)          Kutyafuttató kialakítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

7.)          Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

8.)          A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan döntések meghozatala
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 9.)          A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület támogatása és pályázati önerő biztosítása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

10.)       Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

11.)       Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

12.)       Belső ellenőrzés 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2018. évi ellenőrzési terve
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 13.)       2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 14.)       Elvi döntés energetikai beruházások támogatására
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 15.)       A mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

16.)       Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza kérelmének elbírálása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

17.)       A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

18.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 19.)       Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

20.)       Pályázat benyújtása testvér-települési együttműködés megvalósítására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

21.)       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)          Behajthatatlan követelések törlése
Előadó:          Godár Andrea irodavezető

 2.)          Behajthatatlan követelések törlése (bizottsági hatáskör)
Előadó:          Godár Andrea irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux