Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. január hó 29-én (hétfő) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          Tulajdonosi hozzájárulás az Orosháza, Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan felújításához
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          Az Orosházi Kórház tájékoztatása beruházásairól (szóbeli előterjesztés),
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása;
Az Orosházi Kórház 2018. évi támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 3.)          Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása és a 2018. évre kötendő megállapodás elfogadása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.)        

  1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

6.)          Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. Beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. reorganizációs tervének végrehajtásáról
  Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 2. Döntés az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződések megkötéséről
  Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 3. Városmarketing, turisztika, rendezvényszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 7.)          A GINOP keretében meghirdetett, a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogramban kedvezményezettek támogatásáról szóló rendelet
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.)          Kutyafuttató kialakítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)          Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

10.)       Szándéknyilatkozat az Orosháza, belterület 7713/7. hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8789 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő lőtér kialakításával kapcsolatban
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

11.)       Az önkormányzat részvétele a járási startmunka programokban
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

12.)       Iskola-egészségügyi ellátás telephelyeinek bővítése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

13.)       Döntés hitelfelvételről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

14.)

 1.  Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
 2.  Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete

Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.)       Pályázat benyújtása zártkertek megközelítését szolgáló infrastruktúra kialakítására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

16.)       Döntés az  AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

17.)       Döntés az OROS-PRAXIS Orvosi Betéti Társaság feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 2. számú háziorvosi körzet)
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

18.)       A Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
Előadó:          Kovács Péter bizottsági elnök

19.)       Egyebek

 

 Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. január 25.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux