Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. április hó 26-án (csütörtök) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

1.)          A DAKK Zrt-vel kapcsolatos döntések

  1.  Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása
  2.  Döntés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 2.)          A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

4.)          A lakóingatlan életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható támogatásról szóló 21/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 5.)          A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:         Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)          Döntés a  2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére  biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

7.)          Pályázat benyújtása közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztésére
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

8.)          Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)          Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

10.)       Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

 11.)       Orosháza Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

12.)       Egyebek

 

Zárt ülés keretében

1.)          Szociális étkeztetés személyi térítési díj méltányossági kérelmek
Előadó:          Kovács György irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról  a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. április 20.

Tisztelettel:

 

     Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux