Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. május hó 24-én (csütörtök) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)          A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)          Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

5.)          Tehetséggondozás támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

6.)

 1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:          Kovács György irodavezető
 3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 7.)          TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

8.)          Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)          Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

 10.)       A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 11.)       Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
 4. Döntés prémiumról
 5. Prémium feltételek kiírása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 12.)       Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

13.)       A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 14.)       A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 15.)       Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

16.)       2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 18.)       Pályázat benyújtása helyi értékek megismertetésének és népszerűsítésének támogatására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

19.)       Pályázat benyújtása WiFi4EU-hotspotok kiépítésére
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

20.)       Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

 

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux