Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. szeptember hó 3-án (hétfő) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)       Az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem elbírálása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

2.)       Döntés Kodolányi János Egyetem részére nyújtandó támogatásról
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

3.)       Ingatlanrész biztosítása az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére kültéri fejlesztő eszközök kihelyezéséhez
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

4.)       Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

 5.)       Haszonbérleti díjak felülvizsgálata
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

6.)       Döntés a millenniumi emlékdomb felújításáról
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

7.)       A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása      
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

8.)       Döntés hitelfelvételről
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

9.)       Döntés Dr. Martinovics Erika vállalkozó háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú háziorvosi körzet)
Előadó:             Bojtor István alpolgármester

10.)    Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1.)       Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. augusztus 28.

Tisztelettel:

     Kovács Péter s.k. 
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux