Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. október hó 1-jén (hétfő) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)       Döntés az “Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

2.)       Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

3.)       Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

4.)       Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

5.)
/1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal
/2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.)       Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

7.)       Döntés a  2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére  biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester  

8.)       Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

9.)       Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 10.)    Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

11.)    Egyebek

Zárt ülés keretében:

1.)     Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. szeptember 27.

 

Tisztelettel:

 

           Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux