Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága
2018. október hó 29-én (hétfő) 15.00 órakor

a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

2.)             Döntés a 2018. évi téli szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba adása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

4.)          Orosháza Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Orosháza, 4985/2. hrsz-ú, kivett vásártér terület megjelölésű, 7218 m2 területű ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.)             Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

6.)          Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

7.)          BMÖGF/107/6/2017. azonosító számú, „Luther utca (Dózsa György utca – Csendes utca, valamint Csendes utca – Eszperantó utca közötti szakasz) útburkolatának korszerűsítési munkái”  elnevezésű pályázathoz többlet-önerő biztosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

8.)          A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)          Dr. Krajczár István háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról való döntés (orosházi 5. számú háziorvosi körzet
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.)       „Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben pályázat benyújtása környezetvédelmi rendezvény megvalósítására
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)       Egyebek

 

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. október 25.

Tisztelettel:

    Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux