Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. november hó 28-án (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)      
/I. Média Kft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztató és pénzügyi beszámoló
/II.  Döntés a Média Kft. „v.a” eszközállományáról
(Az előterjesztés később kerül postázásra)
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

2.)       A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

3.)       Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálásáról
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)       Tájékoztatás a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján működtetett nyilvános értékelő felületre beérkezett véleményekről
Előadó:               Novák Péter városi főépítész

5.)       Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása

/I.    A Településszerkezeti terv módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester,

/II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)       Beszámoló az ITS végrehajtásáról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

7.)       TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.1.15-BS1-2016-00006 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja – közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II.          Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 projekt keretében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és közbenső döntés
Előadó:               Elekes Lajos alpolgármester

8.)       Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

9.)       Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

10.)    Egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatos döntések
/I. Területi védőnői ellátásra szerződéskötés
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

/II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……./…… önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

11.)    Döntés 2019. évi likviditást biztosító hitelről
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

12.)    Döntés hitelek felvételéről
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

13.)    Döntés az „ENI-MEDICAL” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 11. számú háziorvosi körzet)
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

14.)    Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. november 23.

Tisztelettel:

       Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux