Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. december hó 18-án (kedd) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)      Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)      Helyiséghasználat meghosszabbítása a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége számára
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

3.)      A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzésének támogatása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)     TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II. Pályázat benyújtása multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítására (TOP-7.1.1.16-H-097-1)

(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó:               Elekes Lajos alpolgármester

 5.)      Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása
/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése

Előadó:               Bojtor István alpolgármester

6.)      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

7.)       A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

8.)      Az Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

9.)      Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

10.)   Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület kérelmének elbírálása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

 11.)   2019. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

12.)   Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

13.)   Belső ellenőrzés 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2019. évi ellenőrzési terve
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

14.)   A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

15.)   Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

16.)   Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

17.)   A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 18.)   A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló rendelettervezet
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

19.)   Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../…..önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

20.)   Pályázat benyújtása testvér-települési együttműködés megvalósítására
Előadó:   Dávid Zoltán polgármester

21.)   Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)      Behajthatatlan követelések törlése
Előadó:               Godár Andrea irodavezető

2.)      Behajthatatlan követelések törlése Pénzügyi Bizottság hatásköre
Előadó:               Godár Andrea irodavezető
Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. december 14.

 

 

Tisztelettel:

          Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux